fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności 

Strony: tańczące-awokado.pl

Definicje 

Administrator- Dietetyk- Agnieszka Firma przedsiębiorcy: Tańczące Awokado NIP: 899294443 REGON: 523811736 Wrocław

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: tanczace-awokado.pl 

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług  czy funkcjonalności opisanych w Polityce. 

Przetwarzanie danych 

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług. Poniżej zostały opisane  szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas  korzystania z Serwisu przez Użytkownika. 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych 

Dane osobowe wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne  identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies), przetwarzane są  przez Administratora: 

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom  treści gromadzonych w Serwisie, a obsługi zapytań Użytkownika, w przypadku świadczenia  usług konsultacji dietetycznych może dochodzić do przetwarzania danych wrażliwych zdrowotnych. Klient za każdym razem zostanie przed udostępnieniem danych wrażliwych  poinformowany o tym – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność  przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); 
 2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest  uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu  analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; 
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą  prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO)  polegający na ochronie jego praw; 
 4. w celach przesyłania informacji handlowych, również w ramach newslettera- podstawa  prawną przetwarzania jest zgoda osoby, których dane dotyczą oraz interes prawny  administratora (Art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO) 

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach  systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania  chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących 

systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w  logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług.  Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby  zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w  celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie  uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Newsletter 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań  marketingowych, które mogą polegać na przesyłaniu Użytkownikowi treści marketingowych  odpowiadających jego zainteresowaniom (newsletter); 

W tym celu po zapisaniu się na listę, dane osobowe Użytkownika podane w Serwisie takie jak Imię,  adres email zostaną przekazane do partnera Administratora w celu przesłania wiadomości  mailowej zawierającej treści interesujące Użytkownika. 

Administrator nie podejmuje decyzji automatycznych w stosunku do Użytkownika oraz dane  osobowe Użytkownika nie podlegają profilowaniu. 

Pliki cookies 

Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie  Czytelnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Są to krótkie informacje  tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika.  Mogą być one odczytywane przez Administratora, a także przez systemy należące do innych  podmiotów, z których usług korzysta (takich jak Google). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę  strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz  unikalny numer. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie  www.allaboutcookies.org. 

Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji  zebranych od Czytelnika. Serwis wykorzystuje cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co  umożliwia korzystanie z funkcji serwisu. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na  pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Czytelnika ani żadnych informacji  poufnych z jego komputera. 

Cookies stosowane są do następujących celów: zachowanie bezpieczeństwa usług i zapobiegania  oszustwom, ułatwienia wydajności strony, rejestracja wizyt do celów marketingowych i  statystycznych, korzystanie z funkcji społecznościowych, wspieranie personalizacji stron  internetowych (np. zapisywania ustawień języka). Pliki cookies mogą być również wykorzystywane  i zamieszczane przez współpracujących z Administratorem partnerów – podlegają wówczas  politykom cookie lub politykom prywatności zamieszczających je podmiotów. 

Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania w celu marketingu z narzędzia Google Tag  Manager. Wiąże się to z wykorzystywaniem cookies firmy Google, na przykład kodów Google  Ads.

Zakres oraz cel gromadzenia danych, oraz droga kontaktu i realizacji praw czy dokonania ustawień  zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych  usługodawców. 

Zwyczajowo przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookiesw  urządzeniu. Administrator informuje, że można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej  — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o  każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. 

W przypadku stosowania Google Chrome, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

W przypadku stosowania Mozilla Firefox, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer 

W przypadku stosowania Safari, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL 

W przypadku stosowania Microsoft Edge, instrukcja znajduje się tutaj – https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/devtools-guide/debugger/cookies 

W przypadku stosowania Internet Explorer, Administrator sugeruje zmianę narzędzia na któreś z  powyższych, a ponadto instrukcja znajduje się tutaj – https://support.microsoft.com/en us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Administrator czuje się w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików  cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetoweji ograniczenie jej  funkcjonalności. 

Przetwarzanie danych Użytkownika w ramach EOG 

W ramach Serwisu, dane Użytkownika są przetwarzane przez podmioty współpracujące z  Administratorem, które zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE zobowiązane są do przestrzegania analogicznych do zawartych  w Polityce wysokich standardów prywatności. 

Mailerlite- narzędzie newslettera. Zbierane dane (na podstawie zgody) umożliwiają identyfikację  konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod  linkiem https://www.mailerlite.com/legal 

Tpay- operator płatności. Zbierane dane umożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej  informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem: tpay.com/polityka prywatnosci-note 

Hermax sp. z o.o.- operator aplikacji Kcalmar.pro. Zbierane dane umożliwiają identyfikację  konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod  linkiem: kcalmar.com/polityka-prywatnosci/

 1. Poza EOG: 

W związku z tym, że niektóre podmioty współpracujące z Administratorem mają siedziby poza  Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie.  Administrator zapewnia, że podmioty zobowiązały się do zapewnienia odpowiedniej ochrony  danych osobowych.  

Dla Google- analityka ruchu sieci. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a  więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem  www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Ponadto korzystając z poniższego linku:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej  przez Google Analytics . 

Dla Hotjar- analityki ruchu na stronie. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej  osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem  https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/360039027113-Processing-Personal-Data-in-Hotjar.  Ponadto korzystając z tego linku: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/360002735873-How-to Stop-Hotjar-From-Collecting-your-Data dowiesz się jaka jest możliwość wyłączenia aktywności  mierzonej przez Hot Jar. 

Tym samym powyższe firmy gwarantują przestrzeganie standardów w zakresie ochrony danych  osobowych, a korzystanie przez Administratora z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych jest zgodne z prawem. 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu  przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania  zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu  względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest  uzasadniony interes Administratora. 

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest  niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym  czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie  okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

Uprawnienia użytkownika 

Użytkownikowi przysługuje prawo: 

 1. dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, 
 2. usunięcia danych, 
 3. ograniczenia przetwarzania, 
 4. prawo do przenoszenia danych,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, 
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w  dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem. 

Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów  marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem  Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika –w innych  przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora  (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych). 

Odbiorcy danych 

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w  szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, operatora  płatności- TPay oraz podmiotom powiązanym z Administratorem. 

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym  podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych. 

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika  właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji,  opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego  prawa. 

Kontakt 

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail office@tanczace-awokado.pl 

Zmiany Polityki Prywatności 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki  została przyjęta i obowiązuje od 6.12.2022